Victorho » Specials » Ecologie

Ecologie: milieu en evolutie

Ecologie: milieu en evolutie De ecologie is een speciaal gebied binnen de Biologie. Ecologie is kort gezegd de studie naar het voorkomen en gedrag van soorten. Dat is dus een heel breed onderwerp. In deze special komen een aantal aspecten van de ecologie aan de orde.

Ecologie (biologie)

Biologie is niet saai: het is een levendige wetenschap. Ecologen bestuderen bijvoorbeeld de opeenvolging van soorten bij verandering van het milieu, de zogenaamde successie. In deze special kun je daar meer over te weten komen.

Populaties

Daarnaast zijn er ecologen die naar populaties kijken van soorten, en proberen te begrijpen hoe individuele organismen zich binnen populaties handhaven of hoe soorten zich in de loop van de evolutie ontwikkelen. Bijvoorbeeld waar ze wonen, wat hun functie is in hun omgeving en wat hun relatie is met andere soorten. Hierbij spelen onder andere biotische en abiotische factoren een rol.
Habitat en niche (biologie)

Habitat en niche (biologie)

De habitat is de werkelijke (fysieke) plaats of ruimte waar een soort zich bevindt. Het woord habitat komt van het Latijn en betekent 'het bewoont'. Elke plant- of diersoort heeft door zijn bouw en ge…
Successiefactoren in de natuur en het ecosysteem

Successiefactoren in de natuur en het ecosysteem

Veranderingen in de loop van de tijd in de soortensamenstelling van een levensgemeenschap of ecosysteem heet successie. In dit artikel vind je daar meer informatie over met een aantal voorbeelden daar…
Successie: biotische en abiotische factoren

Successie: biotische en abiotische factoren

Verandering(en) in de loop van de tijd in de soortensamenstelling van een levensgemeenschap of ecosysteem heet successie. Voor successie spelen bepaalde factoren die de omstandigheden bepalen een rol.…
Symbiose en competitie in flora en fauna

Symbiose en competitie in flora en fauna

Tussen dieren (fauna) in de natuur bestaan onderlinge relaties. Deze relaties kunnen tussen soorten worden beschreven of binnen soorten. Tussen soorten gaat het vaak om predator (jacht) versus prooi.…
Ethologie: gedrag van dieren

Ethologie: gedrag van dieren

Waardoor ontstaat het gedrag bij dieren? Is dit wat er wordt bedoeld met instinct? In de wetenschap van de biologie is er een deelgebied, de ethologie, dat zich bezighoudt met die vraag. In dit artike…
Zeespiegelstijging Kaspische Zee en Waddenzee

Zeespiegelstijging Kaspische Zee en Waddenzee

Wat kunnen we leren van de Kaspische Zee als het gaat om mogelijke effecten van zeespiegelstijging in het Waddengebied? Een interessante vraag en het antwoord daarop is: veel. In de Kaspische Zee is i…
Gepubliceerd door Victorho op 12-11-2008, laatst gewijzigd op 24-01-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties