Victorho » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Tandwortelpunt ontsteking & oorzaak en behandeling

Tandwortelpunt ontsteking & oorzaak en behandeling

Tandwortelpuntontsteking of tandwortelabces is een met pus gevulde holte in het weefsel rond de tandwortelpunt. Meestal ontstaat het abces als bacteriën door de harde lagen van een tand of kies heen d…
Titulatuur of aanspreekvorm als aanhef in Nederlandse brief

Titulatuur of aanspreekvorm als aanhef in Nederlandse brief

Bij het schrijven van Nederlandse brieven moet je soms rekening houden met in de aanhef de juiste titulatuur (aanspreekvorm). Dit is de manier waarop iemand aangesproken wordt. Hoewel in het laatste d…
Aandoeningen aan de baarmoederhals: symtomen en behandeling

Aandoeningen aan de baarmoederhals: symtomen en behandeling

Goedaardige aandoeningen van de baarmoederhals (latijns: cervix), de nauwe opening van de baarmoedermond (portio), zijn onder andere baarmoederhals-ontsteking (cervicitis), cervixectropium, cervixpoli…
Zintuigen, receptoren en sensoren

Zintuigen, receptoren en sensoren

Ons lichaam bevat vele zintuigen en receptoren om alles wat er in en buiten ons lichaam bevindt te meten en te vergelijken met de 'norm'. Hierdoor kunnen wij op een verandering - zowel intern als exte…
Geschiedenis van de elektriciteit: uitvinders

Geschiedenis van de elektriciteit: uitvinders

Als we terugkijken op het verleden zijn er vele knappe koppen geweest die iets hebben ontdekt of hebben uitgevonden. Vaak profiteren wij van hun vondsten, bijvoorbeeld in het geval van elektriciteit.…

Cyclus van het hart

De hartspier heeft zijn eigen besturing. Dit gebeurt door twee zenuwknopen, de sinusknoop en de atriumventrikelknoop (atrium = boezem, ventrikel = kamer). De sinusknoop bevindt zich in de wand van de…
Ontstoken keelamandelen (tonsillitis) oorzaak en behandeling

Ontstoken keelamandelen (tonsillitis) oorzaak en behandeling

Bij de aandoening tonsillitis zijn de keelamandelen ontstoken. De keelamandelen zijn het infectie werende lymfeklierweefsel aan beide kanten achter in de mond bij de keel. Bij kinderen tussen vijf en…
Longontsteking (pneumonie) & Symptomen en behandeling

Longontsteking (pneumonie) & Symptomen en behandeling

De longaandoening longontsteking (ook pneumonie genoemd) wordt over het algemeen veroorzaakt door een besmetting met micro-organismen (infectie), maar kan ook ontstaan door inademing van gassen of dee…
Ballistiek: snelheid kogel, kogels en kogelvormen

Ballistiek: snelheid kogel, kogels en kogelvormen

De externe of uitwendige ballistiek houdt zich bezig met het beschrijven van kogelbanen. Wat betekenen de vele formules die worden toegepast om de kogelbaan te beschrijven in het ontwerpen van kogels…
Middenrifbreuk (hiatus hernia)

Middenrifbreuk (hiatus hernia)

Een middenrifbreuk komt relatief vaak voor bij mensen van boven het vijftigste levensjaar. De symptomen zijn erg uiteenlopend. Dit is afhankelijk van de grootte en de locatie van de breuk. In dit arti…